Aktualności

Droga w Wilkowicach oficjalnie otwarta

Droga powiatowa po generalnej przebudowie oraz nowa ścieżka rowerowa w Wilkowicach zostały oficjalnie oddane do użytku.

Droga Włoszakowice – Boszkowo na pierwsz…

Wniosek powiatu leszczyńskiego o dofinansowanie przebudowy drogi z Włoszakowic do Boszkowa wraz z budową ścieżki rowerowej znalazł...

Atrakcyjnie położony ośrodek w Boszkowie…

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości w Boszkowie - letnisku przy ul. Dominickiej 20. Licytacja...

  • 1
  • 2
  • 3

Na początku grudnia kilkoro sportowców z Klubu Olimpiad Specjalnych „Sami Swoi” z Rydzyny, wyjedzie na obóz sportowy w narciarstwie zjazdowym do Zakopanego. Klub działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rydzynie. Skupia ponad 50 zawodniczek i zawodników.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie obchodził urodziny swego patrona – pierwszego poległego w walce w Poznaniu powstańca wielkopolskiego Franciszka Ratajczaka.  

Podczas uroczystej  gali w sali wiejskiej w Święciechowie odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”. Patronat nad konkursem objął starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

W hali Trapez w Lesznie odbyła się VII Olimpiada bez granic, której powiat leszczyński jest współorganizatorem.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 30 listopada br. XXXV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie na pl. Kościuszki.

Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zakończyła swą największą tegoroczną inwestycję. Droga z Witosławia w kierunku Popowa Wonieskiego została znacznie poszerzona.

W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się uroczystość inauguracji Roku dla Niepodległej. Zorganizował ją Klub Aktywnych Patriotów istniejący przy ZSE, zrzeszający młodzież, dla której zachowanie godności bycia Polakami ma duże znaczenie.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza na wernisaż XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Fotograficzno - Plastycznego "Konfrontacje". Organizacja konkursu jest współfinansowana przez powiat leszczyński.

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia.

W ćwiczni miejskiej w Lesznie odbyły się: XXV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana Pawlaka oraz I Turniej im. Pawła Mikołajczaka. Nad obiema imprezami patronat objął starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.