W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Byłato okazja do uhonorowania wyróżniających się w pracy nauczycieli. 

Dzień Edukacji Narodowej

Emeryci i renciści zostali zaproszeni na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Spotkanie dla wszystkich organiazcji emeryckich w powiecie zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Leszna przy współudziale Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 12 października br. silnego wiatru.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, znalazła się w zaszczytnym gronie 26 wyróżnionych i nagrodzonych szkół oraz przedszkoli z terenu województwa.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Mój zawód – mój wybór”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej pierwszego stopnia i uczniów szkoły policealnej.

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło nabór kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Oferty można składać do 20 października br.

W Zespole Szkół Specjalnych w Górznie odbyła się akcja Sprzątanie Świata - Polska 2017. W tym roku przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce".

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości w Boszkowie - letnisku przy ul. Dominickiej 20. Licytacja atrakcyjnie położonych działek w centrum tzw. Pudełkowa odbędzie się 11 grudnia br.