Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zakończyła pierwsze tegoroczne zadanie. Prace wykonano na drodze powiatowej w Żakowie.

Emilia Nowak, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, wygrała konkurs na dyrektora tej placówki. Wkrótce Zarząd Powiatu Leszczyńskiego powierzy jej kierowanie SOSW od nowego roku szkolnego.

Radni powiatu leszczyńskiego przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2016 r. i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie otrzyma 520 tys. zł dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisali w Poznaniu starosta leszczyńskie Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak oraz skarbnik Marcin Wydmuch.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie zatrudnią terapeutę zajęciowego.

W siedzibie Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie uroczyście podsumowano konkurs plastyczny „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Nagrody dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, uroczyście podpisał w Poznaniu umowę o dofinansowanie wartej ok. 49 mln zł przebudowy i budowy ok. 29 km dróg w powiatach leszczyńskim i kościańskim.

Po raz dziewiąty w Boszkowie przeprowadzono akcję „Czyścimy Jezioro Dominickie". Ok. 450 osób zebrało dwa pełne kontenery śmieci. Akcję finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Lesznie.