Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na 20 maja br. sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Głównymi tematami będą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego za 2015 r.

Reprezentacja Włoszakowic wygrała piłkarską gimnazjadę powiatu leszczyńskiego. W rywalizacji uczestniczyli młodzi piłkarze z sześciu szkół.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkól w Górznie gościli w lasach Nadleśnictwa Włoszakowice. Zajęcia w ramach akcji „Zielona Szkoła” to ciekawe uzupełnienie tradycyjnej nauki w szkolnych obiektach.

Starostwo Powiatowe w Lesznie w ramach współpracy z Akademią Słońca zaprasza przedstawicieli urzędów i innych jednostek z powiatu do uczestnictwa w projekcie „3 x bezpieczeństwo”. Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 maja br. w starostwie.

Około dziesięciu tysięcy osób uczestniczyło w corocznej Majówce z ABC. Jak deklarują organizatorzy, to największa impreza rowerowa w Polsce.

Już po raz czternasty zorganizowano ogólnopolski rajd pojazdów zabytkowych pod patronatem starosty leszczyńskiego. Tradycyjnie trasa wiodła głównie przez drogi powiatu leszczyńskiego, którego samorząd od lat dofinansowuje organizatorów tej widowiskowej imprezy.

Prezydent Leszna zaprasza wszystkich mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej na otwarte spotkanie konsultacyjne. Jego tematem będzie koncepcja zagospodarowania i przebudowy rynku w Lesznie.

Na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie zorganizowano mistrzostwa powiatu leszczyńskiego w czwórboju lekkoatletycznym. Rywalizację dziewczyn wygrała podstawówka z Włoszakowic, a chłopców – z Pawłowic.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przekazał radzie powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. To był historyczny rok – na inwestycje samorząd wydał blisko 17 mln zł, co czwartą złotówkę w wydatkach.