Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Mój zawód – mój wybór”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej pierwszego stopnia i uczniów szkoły policealnej.

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło nabór kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Oferty można składać do 20 października br.

W Zespole Szkół Specjalnych w Górznie odbyła się akcja Sprzątanie Świata - Polska 2017. W tym roku przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce".

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości w Boszkowie - letnisku przy ul. Dominickiej 20. Licytacja atrakcyjnie położonych działek w centrum tzw. Pudełkowa odbędzie się 11 grudnia br.

Wszyscy lubimy wokół siebie czystość i porządek. Dlatego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie zorganizowano akcję Sprzątanie świata.

Do 15 października br. Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka na wnioski studentów o Nagrodę Starosty Leszczyńskiego za wyróżniające się wyniki w nauce, sporcie, kulturze i sztuce.

Spółka Enea Operator zakończyła naprawę uszkodzeń linii energetycznych średniego napięcia w powiecie leszczyńskim, spowodowanych czwartkową nawałnicą. Do końca dnia w poniedziałek wszystkie domy i firmy powinny być już zasilane w energię elektryczną.

Ruszyła III edycja konkursu „Działania godne uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

Radni powiatu leszczyńskiego wizytowali inwestycje finansowane lub współfinansowane z budżetu samorządu.