Aktualności

Są chętni na wykonanie remontów dróg w Ś…

W przetargu na remont trzech odcinków dróg powiatowych w Świerczynie i Grodzisku w gminie Osieczna złożone zostały...

Czterech oferentów na przebudowę drogi w…

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę  drogi powiatowej w Święciechowie. Najtańsza z nich jest o...

Przetarg na przebudowę drogi Lipno – Smy…

Do 30 sierpnia 2020 r. przebudowana ma zostać droga powiatowa nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z...

  • 1
  • 2
  • 3

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie obchodził urodziny swego patrona – pierwszego poległego w walce w Poznaniu powstańca wielkopolskiego Franciszka Ratajczaka.  

Podczas uroczystej  gali w sali wiejskiej w Święciechowie odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”. Patronat nad konkursem objął starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

W hali Trapez w Lesznie odbyła się VII Olimpiada bez granic, której powiat leszczyński jest współorganizatorem.

Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zakończyła swą największą tegoroczną inwestycję. Droga z Witosławia w kierunku Popowa Wonieskiego została znacznie poszerzona.

W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się uroczystość inauguracji Roku dla Niepodległej. Zorganizował ją Klub Aktywnych Patriotów istniejący przy ZSE, zrzeszający młodzież, dla której zachowanie godności bycia Polakami ma duże znaczenie.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza na wernisaż XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Fotograficzno - Plastycznego "Konfrontacje". Organizacja konkursu jest współfinansowana przez powiat leszczyński.

Droga powiatowa po generalnej przebudowie oraz nowa ścieżka rowerowa w Wilkowicach zostały oficjalnie oddane do użytku.

 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia.

W ćwiczni miejskiej w Lesznie odbyły się: XXV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana Pawlaka oraz I Turniej im. Pawła Mikołajczaka. Nad obiema imprezami patronat objął starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.