Aktualności

Pierwszy asfalt na ścieżce do Włoszakowi…

Spółka Strabag wykonała pierwsze odcinki nawierzchni asfaltowej na budowanej ścieżce pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z...

Pierwszy asfalt w Mórkowie

Spółka Drogbud Gostyń pierwsze odcinki warstwy wyrównawczej przebudowywanej drogi powiatowej Mórkowo – Wilkowice. Warte ok. 4,7 mln...

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Pow…

Radni powiatu leszczyńskiego na XI sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu...

  • 1
  • 2
  • 3

Starostwo Powiatowe w Lesznie już po raz dziesiąty jest organizatorem programu edukacyjnego „Zielona szkoła”. W tegorocznej edycji bierze udział 20 szkół z terenu powiatu leszczyńskiego.

Realizując obowiązek wynikający z art. 30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w dniu 23 maja br. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Powiatu Leszczyńskiego Raportu o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2018 roku.

W zabytkowych murach Centrum Rehabilitacji w Osiecznej odbyła się X sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego, podczas której upamiętniono jubileusz 100-lecia Powiatu Leszczyńskiego w Odrodzonej Polsce.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Powiat leszczyński otrzyma do ok. 2,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rydzynie opracowała tablicę informacyjną, która ma ułatwić wybór szkoły przez rodziców dzieci potrzebujących specjalnego kształcenia.

Etap szkolny konkursu plastycznego „Bezpiecznie i ekologicznie przez powiat leszczyński” zbliża się ku końcowi. Konkurs odbywa się pod patronatem starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, a główną nagrodą będzie rower.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na organizację wydarzeń z zakresu pomocy społecznej.

W Krzemieniewie odsłonięto obelisk poświęcony Władysławowi Lesterowi, pierwszemu wójtowi gminy Krzemieniewo, powstańcowi wielkopolskiemu, uczestnikowi wojny polsko – bolszewickiej.