Aktualności

Przelewy zamiast opłat w kasie starostwa

W związku z występującymi ograniczeniami w obsłudze Klientów informujemy, że wszelkich wpłat dokonywanych dotychczas w kasach urzędu...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

Powiat leszczyński przekazał kolejnym instytucjom zakupione z powiatowej rezerwy kryzysowej kombinezony ochronne.

Zalecenia dotyczące osób w kwarantannie domowej przygotowane przez Wielkopolską Stację Sanitarno-Epidemilogiczną w Poznaniu.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie leszczyńskim tymczasowo prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu i poczty elektronicznej. Potrzebujący porady proszeni są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Lesznie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu od 24 do 27 marca br. przymrozków.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Podczas XXIII sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego radni podjęli trzy uchwały – w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023, a także w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.

XXIII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 23 marca br. o godz. 12:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.

Ponad 400 uczniów szkół podstawowych z powiatu leszczyńskiego uczestniczyło w pogadankach ekologicznych pod hasłem „Kupuj z głową – nie produkuj”. Coroczne zajęcia zostały sfinansowane z budżetu samorządu powiatowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu od 21 marca do 25 marca br. przymrozków.