Aktualności

Przelewy zamiast opłat w kasie starostwa

W związku z występującymi ograniczeniami w obsłudze Klientów informujemy, że wszelkich wpłat dokonywanych dotychczas w kasach urzędu...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie  wykonują ścinkę poboczy kolejnych odcinków dróg.

Zamiast udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim podczas zagrożenia epidemicznego wprowadzone zostało ich świadczenie poprzez telefon i pocztę elektroniczną.

Dotychczas w powiecie leszczyńskim nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Kwarantanną objętych jest natomiast trzech mieszkańców.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca br. Wezwania do stawienia się w terminach późniejszych tracą swoją ważność.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na poniedziałek 23 marca br. XXIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 12:00 w sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, ul Szkolna 8.

Spółka Strabag po zimowej przerwie wznowiła prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie do wiaduktu w Smyczynie. W trakcie wykonywania prac drogowych przebudowana zostanie również sieć wodociągowa w Lipnie.

W powiecie leszczyńskim dotąd nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia dzika afrykańskim pomorem świń ASF.

Urząd Skarbowy w Lesznie wprowadził czasowe ograniczenie dostępu do usług stacjonarnych w swojej siedzibie do 27 marca br.