Aktualności

Przelewy zamiast opłat w kasie starostwa

W związku z występującymi ograniczeniami w obsłudze Klientów informujemy, że wszelkich wpłat dokonywanych dotychczas w kasach urzędu...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

XXII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 12 marca br. o godz. 13:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.

W prowadzonych przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie oraz w Zespole Szkól Specjalnych w Górznie zawieszone zostały na dwa tygodnie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Także Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie zawiesił swą działalność.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał umowy z wykonawcami kolejnych dwóch inwestycji powiatowych. Prace zostaną wkrótce rozpoczęte.

Starostwo Powiatowe w Lesznie uruchomiło internetową rezerwację wizyt w Wydziale Komunikacji. Usługa dotyczy rejestracji pojazdu oraz otrzymania dowodu rejestracyjnego.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem prosimy o ograniczenie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu leszczyńskiego do tych wyłącznie pilnych. Zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej i informacji telefonicznej.

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie systematycznie naprawiają lub wymieniają uszkodzone lub zniszczone znaki drogowe.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o przestrzegania zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uhonorował mieszkankę gminy Święciechowa Oliwię Smektałę, pływaczkę synchroniczną MKP Astromal Leszno, za znaczące osiągnięcia sportowe.