Aktualności

Przelewy zamiast opłat w kasie starostwa

W związku z występującymi ograniczeniami w obsłudze Klientów informujemy, że wszelkich wpłat dokonywanych dotychczas w kasach urzędu...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące.

List władz samorządu Powiatu Leszczyńskiego do Pracowników Służby Zdrowia z okazji Dnia Zdrowia.

Powiat Leszczyński mimo trudnej sytuacji epidemicznej, konsekwentnie realizuje inwestycje w zakresie inwestycji drogowych.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadziła istotne zmiany dla osób niepełnosprawnych, którym upłynęła lub upływa termin ważności orzeczenia:

Starostwo Powiatowe w Lesznie rozpoczęło przekazywanie służbom i instytucjom publicznym 1000 litrów płynu do dezynfekcji. To dar firmy AB System z Rydzyny.

W gospodarstwie hodowlanym w powiecie poznańskim wyznaczono pierwsze w Wielkopolsce ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń.  

Już 13 osób zdrowych osób przebywa w Lipnie w miejscu kwarantanny zbiorowej. Powiat leszczyński zorganizował takie miejsce, przede wszystkim dla osób wracających z zagranicy. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został wprowadzony tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a parki narodowe pozostają zamknięte.

W dniu 2 kwietnia br. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podjął decyzję o zakupie respiratora dla noworodków, wcześniaków i dzieci na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.