Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku, godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B (sala nr 18, parter)

 

Porządek obrad
XII Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego
w dniu 28 stycznia 2016 roku, godz. 1200
w Starostwie Powiatowym w Lesznie, 
Pl. Kościuszki 4B (sala nr 18, parter)
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XI Sesji w dniu 22 grudnia 2015 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały Nr XII/109/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/268/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (DRUK NR 109).
7.    Podjęcie uchwały Nr XII/110/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/288/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego (DRUK NR 110).
8.    Podjęcie uchwały Nr XII/111/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 
(DRUK NR 111).
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie obrad.