slid

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w  Lesznie

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie prowadzi internetową rezerwację terminu załatwienia sprawy. Alternatywnie można umówić się telefonicznie w każdą środę rano. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę prosimy o anulowanie rezerwacji, by inna osoba mogła skorzystać z wolnego terminu.

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie poprzedza ich rejestracja. Aby ułatwić mieszkańcom znalezienie dogodnego dla siebie terminu większość wizyt rezerwowana jest całodobowo przez internet. Do dyspozycji są terminy do trzech tygodni do przodu, ale w przypadku np. odbioru dowodu rejestracyjnego jest to możliwe już nawet za trzy dni.

Rezerwacja odbywa się ze strony internetowej powiatu leszczyńskiego lub Biuletynu Informacji Publicznej powiatu leszczyńskiego lub pod adresem:

https://bezkolejki.eu/powiatleszczynski

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę prosimy o anulowanie wizyty i zwolnienie zarezerwowanego terminu poprzez kliknięcie w link, który jest przesłany na podany e-mail podczas rezerwacji wizyty, by inna osoba mogła skorzystać z wolnego terminu.

Alternatywna możliwość wyznaczenia terminu wizyty to rejestracja telefoniczna - w każdym tygodniu w środy od godz. 7:00 do wyczerpania wolnych miejsc na liście można umówić się na kolejny tydzień pod numerem telefonu 65 5296820. Ponieważ duża liczba osób dzwoni na ten numer, a pracownicy Wydziału Komunikacji jednocześnie obsługują mieszkańców przy okienkach, czas uzyskania połączenia nie zawsze jest krótki. Prosimy zatem w tej sprawie o wyrozumiałość.

Logo strony