slid

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa.Termin składania aplikacji - 17 czerwca br.

Ogłoszenie

Logo strony