slid

Plakat obrazujący tekst

W każdy wtorek w godz. 13:00 – 15:00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy, w obecności tłumacza języka ukraińskiego i polskiego.

W ramach akcji pomocy obywatelom Ukrainy Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu wraz z jej koordynatorem ds. pomocy prawnej Ukraińcom, aplikantką adwokacką Zuzanną Loga - Kolasą, przy udziale Starostwa Powiatowego w Lesznie, organizuje bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu leszczyńskiego.

W każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4b adwokaci i aplikanci adwokaccy udzielają obywatelom Ukrainy stacjonarnych porad, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 529 68 01, czynnym w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

 W trakcie spotkań będzie można skorzystać z pomocy osoby władającej biegle językiem ukraińskim.

 

Кожного вівторку о год. 13:00 – 15:00 в Starostwie Powiatowym міста Лешно надається безкоштовна юридична допомога для громадян України, в присутності польсько-українського перекладача.
В рамках акції допомоги громадянам України, Обласна Адвокатська Рада в Познані разом з її координатором до справ юридичної допомоги українцям, адвокатом-стажистом Зузанною Лога - Коласа, при участі Starostwie Powiatowego в місті Лешно організовують безкоштовну юридичну допомогу для громадян України котрі перебувають на території району міста Лешно.
Кожного вівторку о год. 13:00 – 15:00 в штабі Starostwo Powiatowe міста Лешно за адресою pl. Kościuszki 4b юристи надають громадянам України юридичні поради, згідно з заздалегідь домовленому часу зустрічі.
Особи які потребують юридичної допомоги просимо дзвонити за номером 65 529 68 10 в понеділки від 8:00 до 16:00, та від вівторку до п’ятниці в годинах 7:00 – 15:00.
Під час зустрічей дозволяється користуватися послугами осіб котрі вільно володіють українською мовою.

Logo strony