slid

Plakat obrazujący tekst

Starosta Leszczyński ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,0400 ha, położonej w Piotrowicach, gmina Święciechowa. Przetarg odbędzie się 5 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Wadium należy wnieść do 28 czerwca br. 

Ogłoszenie

Logo strony