Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4788P (odcinek Garzyn – Górzno)

Informacja Starosty Leszczyńskiego na temat możliwości uzyskania dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Starosta Jarosław Wawrzyniak ogłosił w dniu 19 lipca 2017 r. drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Górznie. Odbędzie się 05 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 12 lipca i czwartek 13 lipca br. ulewnych deszczy.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w poniedziałek 10 lipca i wtorek 11 lipca br. burz z gradem.

Starosta leszczyński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Wojnowicach w gminie Osieczna, których stan prawny jest nieuregulowany.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 29 czerwca br. burz z gradem.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu we wtorek 6 czerwca br. burz z gradem.