Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości: gmina Osieczna, obręb Kąty, działka nr 442/9, której stan prawny jest nieuregulowany.

W Lesznie 30 maja br. odbędzie się spotkanie na temat nowych możliwości działania kół gospodyń wiejskich.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 22 maja i w czwartek 23 maja br. burz z opadami deszczu, a lokalnie gradu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu we wtorek 21 maja br. burz z opadami deszczu, a lokalnie gradu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 15 maja i w czwartek 16 maja br. intensywnych opadów deszczu i burz.

Starostwo Powiatowe w Lesznie 2 maja br. będzie nieczynne. W zamian będzie czynne 11 maja br.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w poniedziałek 15 kwietnia i wtorek 16 kwietnia br. przymrozków.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 10 kwietnia br. przymrozków.