3 lutego w Poznaniu odbędzie się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Tematem obrad wielkopolskich starostów będzie cyfryzacja geodezyjnych  rejestrów  publicznych oraz budowa e-usług w ramach dofinansowania

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ środki finansowe na działania powiatowych urzędów pracy, a także wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji  Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Gośćmi starostów będą: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, a także wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego kartograficznego Lidia Danielska, geodeta województwa wielkopolskiego Piotr Liberski, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Ewa Beba i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska.

Logo strony