Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w dniu 25.01.2016 roku ogłosił przetarg na "Przebudowa drogi Powiatowej

nr 4801P na  odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbrze"

Numer ogłoszenia: 16384-2016 
 

Logo strony