Starostwo Powiatowe w Lesznie poszukuje kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze młodszy referent – specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lesznie.

Na ogłoszony nabór poszukiwane są osoby z  wykształceniem co najmniej średnim i minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w realizowaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich lub w udzielaniu informacji o Funduszach Europejskich.

Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Lesznie lub przesłać do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą).

Ogłoszenie

Logo strony