.

W tym roku, ze względu na szczególną sytuację, podatnicy otrzymają dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem.

Starostwo Powiatowe w Lesznie przekazało Centrum Rehabilitacji w Osiecznej środki ochrony przed zakażeniem koronawirusem.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej w związku z koronawirusem przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej pracują zdalnie, tzn. koordynatorzy ds. rodzinnej pieczy zastępczej utrzymują systematyczny kontakt telefoniczny i mailowy z rodzinami zastępczymi, doradzają w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

PFRON informuje o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Mikropożyczka udzielana przez starostę za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy stanowi jedno z aktualnych narzędzi pomocowych dla przedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa. 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw przedłużono termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30 czerwca 2020 r.