Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne o wsparciu z Unii Europejskiej na rozwój firm. W szczególności zapraszamy młodych stażem przedsiębiorców, którzy potrzebują funduszy na zakup środków trwałych oraz wsparcie w prowadzeniu biznesu.

Rada Powiatu Leszczyńskiego na VI sesji podjęła pięć uchwał, m.in. stanowisko wyrażające zaniepokojenie bardzo trudną sytuacją producentów trzody chlewnej w powiecie leszczyńskim.

W ub.r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie wydano o ponad tysiąc tablic rejestracyjnych więcej, niż rok wcześniej. Liczba zarejestrowanych pojazdów w powiecie leszczyńskim wynosi 78.740, czyli statystycznie 1,4 na mieszkańca.

W piątek, 1 lutego br. w Teatrze Miejskim w Lesznie odbędzie się ogłoszenie wyników 40. Plebiscytu tygodnika Panorama Leszczyńska na najpopularniejszego sportowca i trenera regionu leszczyńskiego w 2018 r. Patronat nad plebiscytem objął m.in. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, który wyróżni najpopularniejszego sportowca powiatu leszczyńskiego.

W  niedzielę 3 lutego br. w godz. 9.00 -18.00 w Hali Hippiki przy ul. Ostroroga 9 A w Lesznie odbędzie się IX Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque.

VI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.

Liczba mieszkańców powiatu leszczyńskiego przekroczyła w 2018 r. 56 tys. Z danych Krajowego Biura Wyborczego wynika, że na koniec ub. r. w siedmiu gminach powiatu mieszkało 56 061 osób.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA oraz Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" z Leszna zaprasza panie z Leszna i powiatu leszczyńskiego na bezpłatne warsztaty profilaktyki onkologicznej.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości: działka nr 53, gmina Osieczna, obręb Wojnowice, której stan prawny jest nieuregulowany.