Rada Powiatu Leszczyńskiego na XLVII swej sesji obradowała w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice. Podczas sesji wyróżnieniami „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” uhonorowano nadleśniczego Ryszarda Łopusiewicza oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic.

Ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach ma już nową nawierzchnię asfaltową na całym przebudowywanym odcinku.

Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż tzw. ośrodka kuratoryjnego w Boszkowie został rozstrzygnięty. Nabywca zapłaci za niego 1.008.990 zł.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości położonej w gm. Lipno, obręb Żakowo, oznaczonej działką nr 219, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości położonej w gm. Lipno, obręb Górka Duchowna, oznaczonej działką nr 321, której stan prawny jest nieuregulowany.

Uruchomiony został portal internetowy rowerowypowiat.lp-portal.pl oraz aplikacja „Rowerowy powiat”, pozwalająca na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacji zbiorowej i atrakcji turystycznych w powiecie leszczyńskim.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego dotyczące wydania decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Włoszakowice, obręb Jezierzyce Kościelne, oznaczone działką nr 183/6 której stan prawny jest nieuregulowany.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego dotyczące wydania decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Włoszakowice, obręb Jezierzyce Kościelne, oznaczone działką nr 176/3, której stan prawny jest nieuregulowany.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Rydzyny zakupił nowe książki do biblioteki szkolnej ze środków otrzymanych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".