Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie z wielką chęcią i zaangażowaniem włącza się w akcję niesienia pomocy potrzebującym.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie uczestniczyli w konkursie plastycznym ,,Mój świat, Moje marzenia’’. Prace plastyczne uczniów ZSS w Górznie znalazły się wśród wyróżnionych w swoich kategoriach wiekowych.

Rusza V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs będzie trwać od 15 stycznia 2019 r. do 30 marca 2019 r.

Zapraszamy mieszkanki Leszna i powiatu leszczyńskiego na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się w mammobusie 28 stycznia i 1 lutego br. w Lesznie przy Centrum Handlowym Manhattan, ul. Jana Pawła II 16.

W związku z zabójstwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza samorządowe władze Powiatu Leszczyńskiego w sposób jednoznaczny potępiają ten zbrodniczy czyn oraz składają Rodzinie i Bliskim Zmarłego, a także wspólnocie samorządowej Gdańska szczere wyrazy współczucia.

Rada Powiatu Leszczyńskiego zwiększyła tegoroczny budżet samorządu o ok. 7,2 mln zł. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe. Na inwestycje powiat wyda w 2019 r. ok. 16,2 mln zł.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości: gmina Lipno, obręb Górka Duchowna, działka nr 321, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości: gmina Lipno, obręb Żakowo, działka nr 219, której stan prawny jest nieuregulowany.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 16 stycznia br. V sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.