Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na piątek 6 grudnia br. XVIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki (sala narad).

Regionalny tygodnik Panorama Leszczyńska obchodził swoje 40-lecie. W jubileuszowej gali w Lesznie uczestniczyły m.in. władze powiatu leszczyńskiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu przedstawiło raport z dotychczasowych działań związanych z ustanowieniem stref ochronnych w Wielkopolsce, w związku z potwierdzonymi ogniskami wirusa ASF w województwie lubuskim. 

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa wielkopolskiego. W dwóch gminach powiatu leszczyńskiego – Wijewo i Włoszakowice - nakazał odstrzał sanitarny dzików.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zapowiada od 3 do 6 grudnia br. utrudnienia na drodze w Święciechowie. Związane to jest z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu.

Poszerzenie drogi powiatowej z Lipna do Żakowa zostało oficjalnie zakończone. Roboty o wartości ponad pół miliona złotych sfinansowały samorządy powiatu leszczyńskiego i gminy Lipno.

Starosta leszczyński oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu leszczyńskiego podpisali list do powiatowego lekarza weterynarii w Lesznie. W związku ze stwierdzeniem ognisk wirusa ASF w sąsiednich powiatach wnioskują o wprowadzenie nakazu odstrzału sanitarnego dzików na tym terenie.  

Rada Powiatu Leszczyńskiego na XVII sesji w Rydzynie podjęła siedem uchwał, m.in. w sprawie podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego.

W bibliotece w Wilkowicach rozpoczęły się warsztaty fotograficzne dla młodych mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Współfinansowany z budżetu powiatu projekt realizuje Fundacja sztuka ze Święciechowy.