Spółka Drogbud Gostyń pierwsze odcinki warstwy wyrównawczej przebudowywanej drogi powiatowej Mórkowo – Wilkowice. Warte ok. 4,7 mln zł roboty będą wykonane do 30 sierpnia br. Inwestycja w połowie jest dofinansowana z budżetu państwa.

Powiat leszczyński podpisał z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lesznie umowę, w ramach której dofinansuje letnie patrole wodniaków nad jeziorami.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisane zostały umowy, w ramach których dofinansowania otrzymają organizacje pozarządowe.

Maria Skorupińska, uczennica klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Lipnie, wygrała konkurs plastyczny „Bezpiecznie i ekologicznie przez powiat leszczyński”. W nagrodę otrzymała rower od sponsora konkursu – firmy Euro-Rower z Leszna.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Powiat leszczyński, gmina Włoszakowice i spółka Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego podpisały porozumienie o sfinansowaniu przebudowy części drogi powiatowej przez tę miejscowość. Inwestycja zostanie wykonana w tym roku.

Radni powiatu leszczyńskiego na XI sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2018 r. i udzielili organowi wykonawczemu absolutorium. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Ulicami Rydzyny przeszedł niebieski marsz dla autyzmu, w którym uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

XI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.