W związku z zabójstwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza samorządowe władze Powiatu Leszczyńskiego w sposób jednoznaczny potępiają ten zbrodniczy czyn oraz składają Rodzinie i Bliskim Zmarłego, a także wspólnocie samorządowej Gdańska szczere wyrazy współczucia.

Rada Powiatu Leszczyńskiego zwiększyła tegoroczny budżet samorządu o ok. 7,2 mln zł. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe. Na inwestycje powiat wyda w 2019 r. ok. 16,2 mln zł.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości: gmina Lipno, obręb Górka Duchowna, działka nr 321, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości: gmina Lipno, obręb Żakowo, działka nr 219, której stan prawny jest nieuregulowany.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 16 stycznia br. V sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie dzieci z klas autystycznych wystawiły Jasełka.

W dniach 14 stycznia – 9 lutego br. droga powiatowa z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic będzie w godz. 8:00-16:00 częściowo zamknięta. W tym czasie nastąpi wycinka drzew w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej.

IV sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak podpisał porozumienia z szefami trzech nadleśnictw w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną.