Dnia 22.12.2015 roku odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego. W sesji uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu, Radni oraz zaproszeni goście.

Radni podjęli trzy uchwały, przyjęli sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym. Jednogłośnie przegłosowane Uchwały to:

 

1. Uchwałya Nr XII/109/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/268/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Uchwała Nr XII/110/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/288/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego.

3. Uchwała Nr XII/111/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

Logo strony