Radni powiatu leszczyńskiego podczas posiedzeń komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu samorządu w 2018 r. Z wielu powodów był to rekordowy rok w jego historii.

Rok 2018 był drugim kolejnym rokiem boomu inwestycyjnego w powiecie leszczyńskim. Dzięki dotacjom z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa udało się wykonać kilka inwestycji, zwłaszcza z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i rowerowej. Były to m.in. przebudowa i budowa ciągu dróg od Wijewa do węzła S5 Nietążkowo, budowa sieci ścieżek rowerowych w gminach Rydzyna, Osieczna i Lipno, przebudowa drogi i budowa ścieżki Włoszakowice – Boszkowo Letnisko, czy przebudowa dróg w Krzycku Małym i Kąkolewie.

Dochody i wydatki powiatu w 2018 r. były najwyższe w jego 20-letniej historii, ponad dwa razy wyższe niż dwa lata wcześniej. Dochody wyniosły 71.811.709 zł, a wydatki – 81.994.849 zł. Tak jak władze samorządowe zaplanowały ubiegając się o dotacje spoza budżetu powiatu, deficyt w kwocie 10.183.140 zł został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Od 2014 r. powiat nie ma ani złotówki zadłużenia.

Rok 2018 był rekordowy pod względem dochodów m.in. z powodu ponadplanowych wpływów z tytułu udziału samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W ub.r. do kasy powiatu z tego tytułu trafiło 11.248.805 zł, o 672 tys. zł więcej niż planowano. To świadczy o tym, że systematycznie od lat rosną zarobki mieszkańców powiatu. Udział w podatku PIT stanowił 16 proc. dochodów, największy udział w dochodach – 25 proc. – przyniosły natomiast dotacje z budżetu UE. Pomoc finansowa z innych samorządów stanowiła 17 proc. dochodów.

Rekordowy pod względem wydatków budżet w aż 61 proc. (50.090.764 zł) składał się z inwestycji. To zapewne krajowy rekord, bo już ze wskaźnikiem 54 proc. powiat leszczyński był w 2017 r. najbardziej proinwestycyjnym samorządem w kraju. Aż 65 proc. wydatków – 53.349.969 zł - zostało przeznaczonych na budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej. Prowadzący trzy placówki oświatowe powiat od lat dokłada do otrzymywanej z budżetu państwa subwencji oświatowej, w 2018 r. była to kwota 2.353.242 zł.

Logo strony