Dwoje uczniów SOSW Rydzyna – Natalia Mika i Patryk Juszczak – uczestniczyli w obradach III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w obradach III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego było przygotowanie pracy konkursowej. Uczniowie liceum ogólnokształcącego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie Natalia Mika i Patryk Juszczak przygotowali prezentację „15-lecie Polski w Unii Europejskiej - projekty wykonane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w gminie Rydzyna".

Podczas obrad w sali sesyjnej sejmiku województwa wielkopolskiego spośród młodzieżowych radnych wybrano przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczących oraz sekretarzy. W czasie obrad sejmiku młodzieży w Poznaniu wypracowano postulaty działając w czterech komisjach: infrastruktury i przedsiębiorczości, kultury, turystyki i edukacji, rolnictwa i środowiska oraz zdrowia i polityki społecznej. Podsumowaniem pracy młodzieży było podjęcie uchwały dotyczącej „15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”.

Logo strony