W dniach 15 maja – 15 czerwca br. w lasach położonych w gminach Wijewo i Przemęt wykonywany będzie lotniczy oprysk chemiczny drzew przeciwko szkodnikom.

Nadleśnictwo Kościan informuje, że w dniach od 15 maja do 15 czerwca br. na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan oraz na terenach leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Przemęt oraz Wijewo odbędzie się lotniczy zabieg chemicznego ograniczania liczebności owadów brudnicy mniszki na powierzchni ok. 233,50 ha. Zabieg będzie wykonany na terenie leśnictwa Kaszczor przy użyciu środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w ilości 0,1 l/ha (nr zezwolenia: Załącznik do decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2008 z dnia 22.01.2008 r.).

Okres karencji dla zbioru płodów runa leśnego wynosi 24 godziny od ostatniego zastosowania środka. Wszelkie informacje można uzyskać w Nadleśnictwie Kościan pod nr tel. 65 512 02 33 w godz. od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

Nadlesnictwo Koscian oprysk 2019

Logo strony