W związku z Dniem Osób Niepełnosprawnych 17 maja br. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzić będą działania informacyjne na temat ubezpieczeń społecznych i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

W piątek, 17 maja, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców.

Oferta ZUS Inspektorat w Lesznie

17 maja 2019 r., godz. 10.00-13.00

Miejsce: ZUS Inspektorat w Lesznie, al. Krasińskiego 36

Harmonogram:

10.00-13.00 STOISKA INFORMACYJNE

10.00-13.00 - stoisko informacyjne Bądź bezpieczny, Komenda Miejska Policji w Lesznie

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne)- ZUS

Aktywizacja zawodowa – poradnictwo i szkolenia zawodowe - Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- MOPS w Lesznie

Bezpłatne leki, wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe, szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc medyczna w stanach nagłych - NFZ Delegatura w Lesznie

STOISKA WYSTAWIENNICZE

Wystawa prac artystycznych wychowanków Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną im. Piotrusia Pana Koło w Lesznie

Zaproszone instytucje:

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną im. Piotrusia Pana Koło w Lesznie

Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Lesznie

Komenda Miejska Policji w Lesznie

Logo strony