W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisane zostały kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie z budżetu powiatu organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Organizacje uczestniczyły w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 rok i uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego przyznane im zostało dofinansowanie na realizację zaplanowanych zadań.

Stowarzyszenie "Lasocice z Pasją" otrzyma 2 tys. zł na zadanie „Odkrywamy nasze pasje” - warsztaty rękodzielnicze (kompozycje kwiatowe oraz malowanie na materiale) dla mieszkańców powiatu.

Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie przy wsparciu kwotą 2 tys. zł z budżetu powiatu zorganizuje „Wiwatowisko 2019” - cykl warsztatów i spotkań obejmujących naukę gry na dudach i skrzypcach oraz harmonii. Przeprowadzi także konkursu dudziarzy im. Edwarda Ignysia, adresowany do instrumentalistów i kapel z kraju i zagranicy.

Stowarzyszenie Bukówczan MANU otrzyma 2,5 tys. zł na zadanie „Wakacje na ludowo” - trzydniowe warsztaty szkoleniowe i koncert w jednej z gmin powiatu leszczyńskiego. Warsztaty obejmować będą naukę tańca, naukę śpiewu, przygotowywanie tekstów gwarowych oraz zajęcia nowoczesnej promocji.

Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego otrzyma 3 tys. zł na organizację XXI Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego im. Romana Maciejewskiego - pięć koncertów, w tym dwa w powiecie leszczyńskim – Lipnie i Rydzynie.

Logo strony