Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż drogi powiatowej z Gołanic do Włoszakowic jest już w całości przejezdna. Wkrótce powstaną miejsca przesiadkowe w ośmiu miejscowościach.

Spółka Strabag kończy budowę ok. 10 km ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec – rondo we Włoszakowicach. Ścieżka ma nawierzchnię z masy bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki betonowej (w granicach miejscowości). Trasa z Gołanic do ronda we Włoszakowicach jest już w całości przejezdna, trwają prace wykończeniowe i porządkowe, uzupełniane są m.in. ubytki w asfalcie przy ściekach.

Oprócz wykonania ścieżki inwestycja zakłada także organizację 8 miejsc przesiadkowych (wiaty i stojaki na rowery) w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie -Letnisku, Pawłowicach, Oporowie, a dodatkowo na terenie dworca PKP w Lesznie ustawione zostaną stojaki rowerowe. W ramach projektu zaplanowano także budowę systemu organizacji ruchu, czyli stworzenie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacyjnych w Lesznie i powiecie leszczyńskim.

Na projekt „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał powiatowi leszczyńskiemu 6.727.394,78 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Koszt inwestycji wynosi ok. 9,4 mln zł.

UE sciezki

{gallery}2019/sciezka_Golanice_Wloszakowice_10,width=250,height=250,resize_images=1,width_image=800,height_image=600{/gallery}

Logo strony