Powiat leszczyński podpisał umowę ze spółką Infrakom z Kościana na przebudowę drogi powiatowej w Święciechowie. Prace mają być wykonane do 14 grudnia br.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została przez Mariana Kaczmarka, kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha, umowa z Krzysztofem Kluczykiem, prokurentem spółki Infrakom  Kościan na przebudowę ok. 1,7 km drogi powiatowej nr 4771P, na odcinku od ronda przy wiadukcie przy drodze ekspresowej S5 od strony Leszna do ronda z drogami w kierunku Wilkowic i Włoszakowic.

W spotkaniu uczestniczyli starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski oraz wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, którzy z przedstawicielem wykonawcy omówili zakres i harmonogram planowanych robót.  

Zgodnie z umową spółka Infrakom ma wykonać prace o wartości 1.322.682 zł, finansowane przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa,  do 14 grudnia br.

Logo strony