Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie poszukuje kandydatów na stanowisko majster drogowy.

Wymagania:

- wykształcenie średnie budowlane o specjalności drogowej lub pokrewnej,

- minimum 3-letni staż pracy,

- znajomość obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B.

Praca polega m.in. na :

- kontroli i monitorowaniu stanu dróg i obiektów mostowych,

- prowadzeniu robót związanych z utrzymaniem dróg i mostów,

- prowadzeniu magazynu materiałowo-narzędziowego,

- prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki sprzętowo-transportowej.

Wymagany w aplikacjach życiorys (CV) należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki 4c do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

Na dokumentach należy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.”

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5256983.

Logo strony