Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał umowę ze spółką Strabag na przebudowę drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie do wiaduktu w Smyczynie.

W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przetargu złożono pięć ofert. Najniższa - Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna - wynosiła 3.519.960 zł, tj. o ok. 2 mln zł mniej, niż wynosił kosztorys tej inwestycji. Oferta ta została jednak odrzucona ze względu na rażąco niską cenę (niższą o ponad 1/3 od kosztorysu) i brak wyjaśnień powodów złożenia tak niskiej propozycji. W związku z tym wybrano drugą w kolejności ofertę o wartości 4.137.385 zł, należącą do spółki Strabag.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa między Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie, a spółką Strabag. Podczas spotkania omówiono zakres zaplanowanych prac i wstępny ich harmonogram. Uczestniczyli w nim pełnomocnik spółki Strabag Karol Gawroński oraz kierownik budowy Sławomir Józefczak, starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Lipno Łukasz Litka, skarbnik powiatu Marcin Wydmuch i kierownik ZDP Marian Kaczmarek.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie (ul. Powstańców Wielkopolskich) do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w m. Smyczyna zostanie w 60 proc. dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe koszty pokryją powiat leszczyński i gmina Lipno. Zgodnie z umową spółka Strabag ma czas na wykonanie robót do 30 sierpnia 2020 r. 

Logo strony