Poszerzenie drogi powiatowej z Lipna do Żakowa zostało oficjalnie zakończone. Roboty o wartości ponad pół miliona złotych sfinansowały samorządy powiatu leszczyńskiego i gminy Lipno.

Przebudowa objęła ok. 1,1 km drogi powiatowej do Żakowa, od skrzyżowania z drogą powiatową Lipno – Goniembice – Osieczna do początku zabudowań w tej miejscowości. Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie wykonała remont drogi o szerokości ok. 5 m, na której krawędzie i pobocza były w złym stanie technicznym. Prace polegały na obustronnym poszerzeniu drogi średnio o 1,5 m, do szerokości 6 - 6,2 m. Przebudową objęto łącznie 3150 m2 powierzchni jezdni, ponadto wyprofilowano pobocza na powierzchni 2400 m2, wykonano renowację rowów przydrożnych na długości ok. 2,1 km oraz wycinkę krzewów i odrostów, a także przycinkę koron drzew.

Na przebudowę w budżecie powiatu leszczyńskiego uchwalono 580 tys. zł, połowę tej kwoty przekazała gmina Lipno. W oficjalnym zakończeniu prac uczestniczyły władze powiatu leszczyńskiego, ze starostą Jarosławem Wawrzyniakiem i przewodniczącym Rady Powiatu Leszczyńskiego Janem Szkudlarczykiem na czele oraz władze gminy Lipno z wójtem Łukaszem Litką na czele.

{gallery}2019/droga_Zakowo_2019_5,width=250,height=250,resize_images=1,width_image=800,height_image=600{/gallery}

Logo strony