Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu przedstawiło raport z dotychczasowych działań związanych z ustanowieniem stref ochronnych w Wielkopolsce, w związku z potwierdzonymi ogniskami wirusa ASF w województwie lubuskim. 

Z chwilą wykrycia wirusa ASF u pierwszego padłego dzika w powiecie wschowskim  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu prowadzi działania związane z ustanowieniem stref ochronnych w Wielkopolsce, zapobiegającym rozprzestrzenieniu się wirusa do tego województwa.

Raport nr 1

Mapa grodzeń obszaru zagrożonego ASF

Logo strony