W Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy leszczyńskich policjantów w 2019 r.

W odprawie uczestniczyli I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, prokuratorzy rejonowi w Lesznie i Gostyniu - Przemysław Grześkowiak i Jacek Masztalerz oraz kadra kierownicza leszczyńskiej policji.

Komendant miejski policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak omówił policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego, realizacje najważniejszych spraw oraz działania logistyczno – inwestycyjne.

Ogólna wykrywalność przestępstw w 2019 roku wyniosła 89,5 proc. i wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu do 2018 r. W ub.r. na terenie Leszna i okolic policjanci odnotowali ogólny wzrost liczby przestępstw, tj. 3982 przy 2266 w roku 2018 (o 1716 więcej). Jednak na ten wzrost zdecydowany wpływ miała jedna ze spraw, wykryta z inicjatywy dzielnicowych w Święciechowie i policjantów wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, podczas której udowodniono, że pracownicy jednej ze stacji paliw w powiecie leszczyńskim, wykorzystując swoje stanowisko pracy, zaniżali na paragonach wartość sprzedawanego towaru, w szczególności papierosów. W tej sprawie ustalono łącznie sześciu podejrzanych, którzy w sumie popełnili 1628 czynów, a straty wyniosły ok. 194 tys. zł. W 2019 r. liczba wypadków i kolizji na drogach i ulicach, a także rannych i zabitych w nich była niższa niż w 2018 r.

W 2019 r. na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie otwarto krytą strzelnicę.

Logo strony