Powiat Leszczyński otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ok. 1,6 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Krzemieniewie. Projekt będzie wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj.

W maju ub.r. powiat leszczyński złożył wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przebudowę drogi powiatowej nr 4792P w Krzemieniewie, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda. W związku ze zwiększeniem budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt powiatu leszczyńskiego o wartości 3.173.440 zł otrzyma 50 proc. dofinansowania, tj. 1.588.505 zł. Samorząd gminy Krzemieniewo zadeklarował wsparcie inwestycji kwotą 500 tys. zł.

Projekt przewiduje przebudowę znajdującego się w złym stanie technicznym odcinka ul. Dworcowej w Krzemieniewie o długości ok. 1,9 km, w tym przebudowę fragmentu chodnika oraz przebudowę części chodnika na ciąg pieszo - rowerowy. Jezdnia dziś o zmiennej szerokości (od 5,6 do 7,3 m) zostanie ujednolicona do 6 m.

W ogłoszonym wkrótce przetargu wyłoniony ma zostać podmiot, który zaprojektuje i wykona w 2020 r. przebudowę ul. Dworcowej w Krzemieniewie.

Logo strony