Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie tradycyjnie okres jesienno – zimowy wykorzystują m.in. na przegląd oznakowania dróg.

Powiat leszczyński zarządza blisko 400 km dróg w siedmiu gminach, więc ich bieżące utrzymanie wymaga sporych nakładów sił i środków. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie miesiące jesienne i zimowe wykorzystują m.in. na przegląd oznakowania dróg i wymianę  wyeksploatowanych znaków na nowe. W ostatnich dniach takie działania miały miejsce m.in. w Miąskowie, Grodzisku i Goniembicach.

Logo strony