Aż o blisko połowę tańsza niż kosztorys jest najkorzystniejsza oferta na przebudowę drogi powiatowej w Popowie Wonieskim w gminie Osieczna.

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę ok. 700 mb drogi powiatowej nr 3902P w Popowie Wonieskim. Najtańsza oferta wynosi ok. 209 tys. zł i jest o 46 proc. tańsza od kosztorysu. Złożone przez firmy dokumenty są sprawdzane przez komisję przetargową.

Przebudowa ma potrwać do 15 lipca br. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni, regulację wysokościową istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu.

Logo strony