Starostwo Powiatowe w Lesznie złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego. W przypadku pozytywnej decyzji samorząd otrzyma ok. 3,3 mln zł na jego opracowanie i udostępnienie przez internet.

Złożony przez starostwo wniosek o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przewiduje informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego. W ramach tego projektu geodezyjne rejestry publiczne i standardowe opracowania kartograficzne gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie zostaną zmodernizowane i zaktualizowane.

- Digitalizacja informacji geodezyjnych trwa od lat, ale to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Dzięki dotacji z budżetu Unii Europejskiej będziemy w stanie wykonać prace szybko i przy relatywnie niskich wydatkach z budżetu powiatu. Wartość projektu to prawie 3,9 mln zł, z czego dotacja ma wynieść ok. 3,3 mln zł – informuje starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

Po dokonaniu informatyzacji zasobu geodezyjnego będzie on dostępny przez internet.

Logo strony