logonowe

 

 PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Poznań - tel. 61 62 66 192,  61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 2460

Kalisz - tel. 62 595 69 47 oraz 62 766 40 22

Konin - tel. 63 240 85 35 oraz 63 249 31 02

Piła -  tel. 61 650 62 33 oraz 61 650 62 35

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020