Top - obrazek ze zdjęciami

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gronówko, gmina Lipno, oznaczonej na arkuszu mapy 1 działkami ewidencyjnymi nr: 117/71 o pow.0,0050 ha, 117/72 o pow. 0,1387 ha, 117/73 o pow. 0,1093 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Ogłoszenie

Logo strony