slid

Otwarte konkursy ofert na rok 2022

AKTUALNE

   z zakresu:

  • osób starszych i niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty

ZAKOŃCZONE

   z zakresu:

  • bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty na konkurs

Wyniki konkursu

    z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • turystyki i krajoznawstwa
  • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wyniki konkursu

Logo strony