slid

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

    z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • turystyki i krajoznawstwa
  • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Rozstrzygnięcie konkursu

 

  z zakresu:

  • wspierania osób starszych
  • wspierania rodziny
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Rozstrzygnięcie konkursu

Logo strony