Starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski przekazują automatyczny defibrylator zewnętrzny na potrzeby bazy ratownictwa WOPR w Dominicach

W Dominicach otwarto bazę ratowniczo – edukacyjno – medyczną Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie. Jej utworzenie i wyposażenie zostało dofinansowane z budżetu powiatu leszczyńskiego.

Komendant wojewódzki PSP Dariusz Matczak i p.o. zastępcy komendanta miejskiego w Lesznie Paweł Plewa

St. kpt. Paweł Plewa został p.o. zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Mistrzostwa Wielkopolski strażaków Państwowej Straży Pożarnej w tenisie stołowym w Święciechowie

W Święciechowie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski strażaków Państwowej Straży Pożarnej w tenisie stołowym. Zawody odbyły się pod patronatem starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w  Lesznie

Przypominamy o odbiorze dowodów rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie. Wizyta w starostwie trwa tylko kilka minut.

Remont drogi Nowy Belęcin – Karchowo

Cztery z zaplanowanych w tym roku sześciu odcinków dróg powiatowych zostało już wyremontowane metodą  podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Także i pozostałe prace wkrótce będą wykonane.

Plakat obrazujący tekst

Cały powiat leszczyński, a nie jak dotychczas tylko dwie jego gminy, znalazł się w obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Plakat obrazujący tekst

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu od czwartku 23 czerwca do poniedziałku 27 czerwca br. upałów.

Plakat obrazujący tekst


Starostwo Powiatowe w Lesznie zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji zajęć międzykulturowych dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni powiatu leszczyńskiego na LIII sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2021 r. i udzielili organowi wykonawczemu absolutorium.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 22 czerwca br. na godz. 13:00 LIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego

W Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyło się cykliczne posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Uczestniczył w nim starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

Podpisanie umów ze spółkami wodnymi na dofinansowanie prac melioracyjnych

Władze powiatu leszczyńskiego podpisały umowy ze spółkami wodnymi na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych. Łączna kwota dotacji w 2022 r. z budżetu samorządu to 100 tys. zł.