Wyróżnienia

Na zdjeciu Starosta Leszczyński, Skarbnik oraz Sekretarz Powiatu

Powiat leszczyński zajął dziewiąte miejsce wśród powiatów, które w latach 2014-2021 wydały najwięcej pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej pieniędzy – wynika z rankingu  prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota.

Powiat leszczyński zajął drugi rok z rzędu pierwsze miejsce wśród powiatów w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”. Średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 658,81 zł na osobę. Ocena specjalistów uwzględniała wydatki majątkowe w trzech ostatnich latach, czyli w 2017, 2018 i 2019.

Zajęcie piątego miejsca wśród najbardziej proinwestycyjnych powiatów w kraju to potwierdzenie słuszności wieloletniej konsekwentnej, prorozwojowej polityki samorządu powiatu leszczyńskiego, dzięki której w latach 2017 i 2018 budżety powiatu ulegały podwojeniu.

Zdjęcie okładki magazynu

Powiat leszczyński ósmy w kraju w rankingu finansowym

Powiat leszczyński zajął trzecie w Wielkopolsce i ósme miejsce w kraju wśród powiatów ziemskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Opracowanie uwzględnia wyniki samorządów za 2021 rok.

Eksperci z Instytutu Studiów Wschodnich we współpracy z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Ranking został opracowany w podziale na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ocenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono wskaźniki z 2021 r.

W grupie 314 powiatów ziemskich w kraju pierwsze miejsce zajął powiat wrocławski, a powiat leszczyński był ósmy (trzeci – po poznańskim i kaliskim – w Wielkopolsce), podczas gdy w 2020 r. – czternasty. Eksperci oceniali udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

O kolejności w rankingu decydował końcowy indeks sumujący poszczególne wskaźniki rankingu i obrazujący dystans, jaki dzieli każdy samorząd od lidera klasyfikacji.

Wyniki rankingu uwzględniające także pozycje gmin powiatu leszczyńskiego :

Ranking finansowy za 2021 tabela 2

Starosta Jarosław Wawrzyniak podziękował dziesięciu samorządom oraz spółce Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego za współpracę przy realizacji inwestycji w latach 2016-2018. Dzięki niej powiat leszczyński został krajowym liderem inwestycji.

Od lewej: skarbnik powiatu Marcin Wydmuch i starosta Jarosław Wawrzyniak

Powiat leszczyński zajął pierwsze miejsce wśród powiatów w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”. W latach 2016-2018 na inwestycje samorząd wydał statystycznie 544 zł na mieszkańca.

Zdjęcie okładki magazynu

Powiat leszczyński skutecznie sięga po unijne dotacje

 

Powiat leszczyński jest jednym z tylko sześciu powiatów w kraju, które w ostatnich sześciu latach wydały ponad 1000 zł na osobę pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej pieniędzy – wynika z rankingu  prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota.

Wspólnota opublikowała „Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019”. Powiat leszczyński zajął w nim wysokie - szóste miejsce (pierwsze w Wielkopolsce), z kwotą wydanych 1001,31 zł unijnych pieniędzy na mieszkańca. To kolejne potwierdzenie skuteczności wieloletniej konsekwentnej, prorozwojowej polityki samorządu powiatu leszczyńskiego, wykorzystującej wszystkie możliwe okazje do pozyskania zewnętrznych pieniędzy na inwestycje. Bez otrzymywanych dotacji oraz wsparcia tworzących powiat siedmiu gmin, zajmujący w rankingu zamożności dopiero 266 miejsce wśród powiatów samorząd nie byłby w stanie zostać dwa lata z rzędu – 2018  i 2019 - krajowym liderem inwestycji w rankingu „Wspólnoty”.

Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński:

- W kończącej się perspektywie finansowej UE – zarządzając siecią aż prawie 400 km dróg – skoncentrowaliśmy się na jej modernizacji oraz budowie ścieżek rowerowych. Biorąc pod uwagę założenia nowej polityki spójności UE oraz priorytety rządu na najbliższe lata zamierzamy – w miarę dostępności programów – nadal inwestować w infrastrukturę drogową, ale także znacząco zaangażować się w politykę społeczną, zwłaszcza senioralną, tworząc dom pomocy społecznej i centra usług senioralnych. Chcemy wspierać najstarszą grupę mieszkańców, która już w tej chwili stanowi 20 proc. populacji powiatu, a ten wskaźnik będzie szybko rósł.

Wyniki gmin powiatu leszczyńskiego:

miasteczka:

241. Rydzyna - 1085,67 zł/mieszkańca

344. Osieczna - 735,36 zł/mieszkańca

gminy:

20. Wijewo - 4160,72 zł/mieszkańca

532. Włoszakowice - 1257,20 zł/mieszkańca

550. Krzemieniewo - 1231,99 zł/mieszkańca

997. Święciechowa - 729,24 zł/mieszkańca

1253. Lipno - 469,75 zł/mieszkańca

Więcej można przeczytać na str.15-16 opracowania LINK

 

Dochody i wydatki powiatu leszczyńskiego w 2018 r. były najwyższe w 20-letniej jego historii. Na inwestycje samorząd przeznaczył aż 61 proc. wydatków, co oznacza, że poprawiony został dotychczasowy rekordowy wynik z 2017 r., gdy z rezultatem 54 proc. powiat był najbardziej proinwestycyjnym samorządem w kraju.