Aktualności

DROGA POWIATOWA W GRONOWKU

Powiat leszczyński otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na prawie połowę kosztów przebudowy drogi przez Gronówko w gminie Lipno. Projekt, który początkowo był na liście rezerwowej, trafił na listę podstawową.

SOSW W RYDZYNIE

Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejna inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd dostanie prawie 1,3 mln zł na budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

przejscie dla pieszych w Kłodzie

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg na zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drodze powiatowej w Kłodzie w gminie Rydzyna.

BOISKO W SOSW

Powiat leszczyński otrzyma ok. 2,1 mln zł dofinansowania z programu Sportowa Polska na przebudowę kompleksu sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rydzynie. 

UL.GROTNICKA WE WŁOSZAKOWICACH

Powiat leszczyński otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na połowę kosztów szacowanej na ok. 4,8 mln zł przebudowy drogi powiatowej – ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.

przejście dla pieszych w Kłodzie

Powiat leszczyński otrzyma 100 tys. zł dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na montaż na dwóch przejściach dla pieszych w Kłodzie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych. 

DROGA POWIATOWA W BRENNIE

Przetarg na wykonanie projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Brenno – Włoszakowice

droga w Maruszewie

Powiat leszczyński otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie kolejne inwestycje. Pierwsza z nich to budowa ścieżki rowerowej od ronda w Łoniewie do skrzyżowania z drogą krajową nr 12, a druga to przebudowa przejścia dla pieszych i budowa chodnika w Maruszewie w gminie Rydzyna.

przejscie dla pieszych w Kłodzie

Powiat leszczyński złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań montażu na dwóch przejściach dla pieszych w Kłodzie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych.  

Droga powiatowa Kąkolewo-Łoniewo

Powiat leszczyński podpisał dziś dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza z nich to budowa ścieżki rowerowej od ronda w Łoniewie do skrzyżowania z drogą krajową nr 12, a druga - przebudowa przejścia dla pieszych i budowa chodnika w Maruszewie w gminie Rydzyna.

DROGA POWIATOWA WOJNOWICE ZGLINIEC

Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kontynuację przebudowy drogi powiatowej z Wojnowic w kierunku granicy z powiatem kościańskim. 

MIEJSCA NA WIATE W GONIEMBICACH

Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na budowę kolejnych dwóch wiat turystycznych przy ścieżkach rowerowych: Osieczna – Goniembice oraz Kąkolewo – Garzyn.