Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

 biurorzeczy

 

Starostwo Powiatowe Lesznie, Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno
Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych
pokój nr 12, tel. 65 525 69 75

Godziny pracy Biura: 
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00 

WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH
STAROSTWA  POWIATOWEGO W LESZNIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Leszczyńskiego (nie dotyczy miasta Leszna) i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

1.    Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908).
2.    Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Leszczyńskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

Do depozytu Biura przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie Powiatu Leszczyńskiego (nie dotyczy miasta Leszna), które posiadają wartość przekraczającą 100 zł, jak również: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wystawione przez administrację wojskową.

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

1.    zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły,

2.    rzeczy nieposiadających żadnej wartości lub posiadają wartość poniżej 100 zł,

3.    rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

4.    rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych,

5.    rzeczy, których przechowywanie jest niemożliwe.


Dokumenty do pobrania:

1.    Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Leszczyńskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.
2.    Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych.
3.    Protokół przyjęcia rzeczy do depozytu (zał. nr 1).
4.    Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy (zał. nr 2).
5.    Oświadczenie (zał. nr 3).
6.    Protokół wydania rzeczy z depozytu (zał. nr 4).

Logo strony